Färre anställda inom tillverkningsindustrin

Mängden anställda i landet steg med ungefär 1,2% till nästan 4,2 miljoner personer under första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal 2012. Lönesumman ökade totalt med 3,0%. Antalet anställda … [Read more...]