Fortsatt stark befolkningsökning i Stockholm

Handelskammarens senaste analys om befolkningsökningen visar att Stockholms län väntas växa ännu snabbare än tidigare prognoser.  Befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent 2014 till 2045. … [Read more...]

Stor befolkningsökning 2013

Under 2013 så ökade den svenska befolkningen extra mycket och ökningen är den största sedan tiden efter andra världskriget. Befolkningsmängden uppgick 9 644 864 personer i slutet av 2013. Sedan 2012 … [Read more...]

In och utvandring i Sverige – Snart är 10 miljoner i Sverige

SBC:s befolkningsstatistik för år 2011 är klar. 2011 ökade Sveriges befolkning med 67,285 individer och vid årets slut blev den avrundat 9,5 miljoner. Utvandringen 2011 från Sverige blev 51 179 … [Read more...]