Byggindustrin: Stig Björne blir VD för SKB Näringslivsutveckling AB

Stig Björne - Byggindustrin 2009-11-23Det har tecknats ett avtal om mervärden mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns kommun samt Östhammars kommune. Konskvensen blev att SKB bildat dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling (SKBNU). VD för det nya bolaget blir alltså Stig Björne från SKB.

”De två kommuner som har funnits med i processen kring lokaliseringen för slutförvaret av använt kärnbränsle, Östhammar och Oskarshamn, har båda fokus på näringslivsutveckling som en viktig del i att öka tillväxten och skapa fler jobb. SKB Näringslivsutveckling ska bidra till att utveckla nya och befintliga företag i båda kommunerna.”

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.