Minskad utrikeshandel första halvåret 2013

Den svenska exporten av tjänster och varor sjönk med hela 7,0 procent och importen med nästan lika mycket jan-jun 2013 i jämförelse med 2012 samma period. Detta trots att de svenska företagens största … [Read more...]

Ökat överskott i utrikeshandeln

Värdet på den svenska exporten av varor var under april cirka 94 miljarder kr och motsvarande siffra för importen var cirka 85 miljarder kr. Samma månad 2012 var nettot 3,4 miljarder … [Read more...]

Bättre utrikeshandel

Den svenska internationella handeln går bättre. Under oktober till december 2012 var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kr.  Samma period 2011 var överskottet 49 miljarder kr. Förstärkningen … [Read more...]