In och utvandring i Sverige – Snart är 10 miljoner i Sverige

SBC:s befolkningsstatistik för år 2011 är klar. 2011 ökade Sveriges befolkning med 67,285 individer och vid årets slut blev den avrundat 9,5 miljoner. Utvandringen 2011 från Sverige blev 51 179 … [Read more...]

Den svenska demografiska kartan ritas om

Den svenska demografiska kartan omvandlas konstant. Att befolkningen ökat i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra har varit en stabil trend under de senaste 50 åren. … [Read more...]

Sverige världens 3:e konkurrenskraftigaste land

Sverige har ökat sin konkurrenskraft enligt World Economic Forums rapport: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (se faktasida) visar att Sverige är inte mindre än världens 3:e … [Read more...]