Exporten senaste halvåret och Nordeas prognos

Dålig export 2013 men ökad handel Q1 2014
30 maj, 2014 av Stig Björne
2013 var ett dåligt år för den svenska exporten. Då minskade varuexporten i volym med drygt 3,5%. Importen föll med 2,5% i jämförelse med året innan. Det är första gången sedan Q2 2012 som exporten ökade i volym, jämfört med samma kvartal 2013. Varuexporten från Sverige ökade under Q1 2014 med 1% i volym i jämförelse med Q1 2013. Varuimporten ökade än mer; med 3,4%. I löpande priser ökade värdet med 1,7% för exporten och 3,0% för importen.

Bättre i svensk ekonomi – ett statistiskt perspektiv
7 okt, 2014 av Stig Björne
Siffror från SCB visar på utvecklingen i svensk ekonomi under det andra kvartalet att aktiviteten i den svenska ekonomin ökade. Den inhemska efterfrågan i form av ökat bostadsbyggande och hushållens konsumtion drev ekonomin. Det svenska nettot i utrikeshandeln som höll tillbaka BNP-utvecklingen genom att importen ökade betydligt mer än exporten. Svensk varuexport ökade endast marginellt vilket antyder att Sverige tappade andelar på världsmarknaden då den internationella handeln samtidigt ökade. Den svenska tjänsteexporten fortsatte att växa starkt vilket gjorde att tillväxten för den totala exporten ökade. Hushållen var den viktigaste drivkraften bakom tillväxten i svensk ekonomi.

Ekonomin bättre enligt Nordea
14 jun, 2014 av Stig Björne
Nordea presenterade i juni en analys av den ekonomiska utvecklingen i Norden och världen. Nordea trodde att utvecklingen skulle bli alltmer positiv som tex en förbättring av exporten, väl rustade hushåll, expansiv finans- och penningpolitik som kan öka tillväxten de kommande kvartalen. Hushållen uppvisade i juni en hög efterfrågan och investeringarna tog ordentlig fart under Q1. Nordeas bedömning var att Riksbanken skulle sänka reporäntan i juli och att det inte skulle bli en räntehöjning förrän sommaren 2014 då inflationen bedöms bli högre.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.