Fler konkurser 2013

2013 ökade antalet företagskonkurser med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. 7 700 företag gick i konkurs antalet anställda som drabbades var nästan 26 000 personer. Det var en … [Read more...]

Tillväxtanalys: Ägarskiften i den svenska företagsstocken

Myndigheten Tillväxtanalys har fått i uppdrag att kartlägga potentiella och genomförda ägarskiften i den svenska företagsstocken (alla företag eg.). Uppdraget har man fått av Regeringen mot bakgrund … [Read more...]

Tillväxtanalys: Fler nystartade företag

Antalet nya företag i Sverige ökar. Tillväxtanalys som är ansvarig för det officiella statistiken för nya företag och konkurser bland annat. Det andra kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag … [Read more...]

Skiffergas och skifferolja

Myndigheten Tillväxtanalys har publicerat en rapport som ger en översikt av utvecklingen kring ”okonventionell gas och olja”. Tonvikten ligger på skiffergas och skifferolja och länderna Brasilien, … [Read more...]

Tillväxtanalys: Statens stöd till näringslivet

Tillväxtanalys har skrivit en rapport om statens stöd till näringslivet. Syfte med rapporten är att beskriva stödet för år 2011, hur stödet utvecklats över tid, och om så skett i enlighet med … [Read more...]

Tillväxtanalys: Privat riskkapital och Cleantech

Tillväxtanalys redogör i en ny rapport för resultatet från ett deluppdrag inom regeringsuppdraget ”Förutsättningar för grön strukturomvandling”. Målet var att ta fram kunskap om förutsättningar och … [Read more...]

Tillväxtanalys om Nyföretagarcentrum – Hjälper det med rådgivning?

Myndigheten Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av rådgivningsinsatserna från Nyföretagarcentrum. Vad är då Nyföretagarcentrum? Det är en stiftelse sprungen ur (Svenska Jobs and … [Read more...]

Nyföretagande första kvartalet 2012 minskade med 3,5% mot samma period 2011

Under det första kvartalet 2012 startades 20,117 nya svenska företag. Motsvarande period 2011 var 20,853 nya företag. Det innebär att antalet nybildade företag minskade med 3,5% mot samma period 2011. … [Read more...]

Hjälper konsultcheckar?

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har kommit med en rapport om den statligt finansierade företagsrådgivningen. Uppdrag kom från Regeringen att utvärdera … [Read more...]

Regionalpolitiskt stöd

Myndigheten Tillväxtanalys.se har gjort en utvärdering av hur lägre sociala avgifter påverkar näringslivets företag. Den omfattar effekter på företagens nettoomsättning, löneinkomster, sysselsättning, … [Read more...]