Fortsatt prisökning på bostäder

Nu har huspriserna stigit 10 månader i rad. Senaste de inte gjorde det var i januari i år. Varje enskild månad under februari till november i år har huspriserna stigit eller varit oförändrade. … [Read more...]

Bostadsmarknadsenkäten – Brist på bostäder

I Sverige har kommunerna det yttersta ansvaret för den lokala bostadsförsörjningen i den egna kommunen och man ska enligt bostadsförsörjningslagen ”skapa förutsättningar för alla att leva i goda … [Read more...]

För dyra bostäder i Sverige?

The Economist har gjort en analys av bostadspriser (enligt DI) och man menar där att de svenska bostäderna är rejält övervärderade. Stig Björne Tidningen The Economist anser att de svenska … [Read more...]