Minskad arbetslöshet

För det tredje kvartalet 2013 var arbetslösheten 7,4 procent av arbetskraften i åldern 15-74 år. Det motsvaras av 380 000 personer vilket är en minskning sedan ett år tidigare. 197 000 män och 184 000 … [Read more...]

Dystert för tillväxten enligt Nordea

Nordeas senaste prognos visar att årets tillväxt kommer att landa på 0,8% och arbetslösheten på 7,7 %. 2012 ser Nordea en tillväxt på samma nivå och en stigande arbetslöshetpå upp till 8,4%. Enligt … [Read more...]

Ökad arbetslöshet i Sverige?

Arbetsförmedlingen har presenterat sin nya prognos på hur arbetslösheten kan komma att utvecklas de närmaste åren. Prognosen menar att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina … [Read more...]

Arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen och SCB

Det finns två bra mått på arbetslöshet, dels SCB:s enkätundersökning AKU och dels Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetslösa. Utifrån dessa finns ett antal andra mått tex: … [Read more...]