Småföretagsbarometern: Konjunkturavmattning men fortsatt tillväxt i småföretagen

Småföretagsbarometern för hösten 2012 skriven av Swedbank och organisationen Företagarna har kommit ut. Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den … [Read more...]

Världsekonomin bromsar

Swedbank har kommit med sitt femte månadsbrev för året och denna gång handlar det om utvecklingen av världsekonomin under det första halvåret. Nedan ett referat av delar av denna rapport. Det går att … [Read more...]

EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank skriver i sitt senaste nyhetsbrev att reformtakten måste öka. Givet att den ekonomiska konvergensen i Eurozonen försvagas. Swedbank pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var … [Read more...]

Svensk ekonomi tillväxer bättre än väntat enligt Swedbank

Swedbank bedömde nyligen i sitt nyhetsbrev den svenska ekonomiska utvecklingen. Som media skrivit gick svensk ekonomi bättre än väntat för det 1:a kvartalet år 2012. Svensk ekonomi växte med 1,5 … [Read more...]

Swedbank skriver om Bric-ländernas ekonomiska utveckling

Swedbank skriver om Bric-ländernas ekonomiska utveckling och politik i sitt senaste nyhetsbrev. Banken pekar på att många ”tillväxtländers” tillväxt har bromsat in de senaste åren i samband med att … [Read more...]

BRIC-länderna förtsätter växa

Swedbank har kommit ut med en analys av Bric-ländernas ekonomiska utveckling och politik. Banken pekar på att många ”tillväxtländers” tillväxt har bromsat in de senaste åren iom att västvärldens … [Read more...]

Scenario: Swedbank säger recession

Enligt Swedbank sjönk Sveriges BNP sista kvartalet i fjol enligt deras senaste konjunkturprognos och banken förväntar sig en ytterligare nedgång det första kvartalet 2012. Stig … [Read more...]