Bättre för industriproduktionen

Produktionsutvecklingen inom industrin har varit synnerligen volatil – upp en månad och ned nästa. Stig Björne Under november 2013 ökade industriproduktionen med hela nästan sex procent (5,7) … [Read more...]

Industriproduktionen ökade med 0,5%

Inom det svenska näringslivet minskade produktionen under september. Nedgången från augusti till september var 0,3 procent (korrigerat för säsongseffekter). Stig Björne September 2013 i … [Read more...]

Industriproduktionen

Produktionen i den svenska industrin minskade från september 2013 till motsvarande 2012 med nästan en procent (korrigerat för kalender). Sett från augusti till september i år var produktionen … [Read more...]

Svenska industriproduktionen ökar

Den svenska industriproduktionen (mätt som IPI, se SCB för definition) ökar. Ökningen i juni i jämförelse i maj var tre procent och då även säsongskorrigerad. Kemisk industri och … [Read more...]