Stig Björne skriver om Ekonomi

Stig Björne skriver om ekonomi, finans, börsen.

Regionaliserade räkenskaper 2013

SCB har presenterat de preliminära regionala räkenskaperna för 2013. Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta. Stig Björne Stockholms län hade högst BNP per … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Inflationen fortsätter att vara nästan osannolikt låg nutidshistoriskt. I april var inflationen 0% i jämförelse med mars då den oväntat låga inflationssiffran var minus 0,6%. Utvecklingen den senaste … [Read more...]

Hushållens skuldsättning

Riksbankens nya rapport om de svenska hushållens skuldsättning visar att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och förblir höga ur ett längre perspektiv. Riksbankens har man med stöd … [Read more...]

Konjunkturinstitutets recension av vårbudgeten

Konjunkturinstitutet menar att Regeringens prognos av den ekonomiska utvecklingen ligger nära institutets bedömning, men Regeringen är mer optimistisk gällande BNP och utvecklingen av … [Read more...]

Ekonomistyrningsverket (ESV): Det blir underskott 2014

Ekonomistyrningsverket menar att det blir ett underskott i statens finanser 2014. ESV menar att underskottet beror på de skattesänkningar som genomförts. Sammantaget leder utdelningarna från statliga … [Read more...]

Betydelsen av hushållens konsumtion ökar

Enligt en SCB-analys har hus­hållens konsum­tion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP:s utveckling.  SCB har tagit fram en ny indikator HUKO över hushållens konsumtion. HUKO är ett mått på … [Read more...]

Bättre för konjunkturutvecklingen

ALMI:s undersökning om lokala bankkontor och företag visar på en ljusning i konjunkturen och bankerna och företagen är positiva till konjunkturutvecklingen. Slutsatserna av undersökningen är att … [Read more...]

”Vårproppen”

Regeringen la fram sin vårproposition eller tilläggsbudget. Det sker i ett läge när man är pressade av opinionssiffrorna och det ekonomiska utrymmet för reformer är klart begränsat. Sverige har redan … [Read more...]

Reporäntan stabil

Riksbanken ger beskedet att reporäntan blir kvar på 0,75% och den förvänta stanna på denna nivå till våren 2015. Riksbanken har även justerat räntebanan nedåt. Banken pekar på att ekonomierna i … [Read more...]

Fortsatt lägre inflation i mars 2014

Fortsatt låg inflation i Sveriges ekonomi. Riksbanken presenterar SCB:s nya inflationssiffror. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten var … [Read more...]