Regionaliserade räkenskaper 2013

SCB har presenterat de preliminära regionala räkenskaperna för 2013. Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta. Stig Björne Stockholms län hade högst BNP per … [Read more...]