Entreprenörsskapet och småföretagandet växer i Sverige

Fler entreprenörer 24 jun, 2014 av Stig Björne Entreprenörskapsforum presenterade i juni Global Entrepreneurship Monitor som visade att antalet svenskar som kan identifieras som entreprenörer i … [Read more...]

Riskkapital

Tillväxtverket har gett företaget Ramböll Management att utvärdera satsningen. Och man har nu släppt en del av utvärderingen – en halvtidsutvärdering. Bakgrunden till att de regionala … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer

Åren 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på att lyfta fram svenska innovationer

Under åren 2012 och 2013 kommer Tillväxtverket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Tillväxtverkets undersökning IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen genomförs av myndigheten som kontinuerligt samlar information om inkommande besökare i … [Read more...]

Tillväxtverket: Vad kostar det när butiken stänger?

En av Tillväxtverkets senaste rapporter kring samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av livsmedelsbutiker på landsbygden visar att mellan 1996-2009 har det totala butiksbeståndet för daglig­varor … [Read more...]

Näringslivsklimatet och hur du kan påverka det

Tillväxtverket – myndigheten som arbetar med insatser och program för att realisera den svenska nationens strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, har … [Read more...]

Näringslivsklimatet – och hur man påverkar det

Tillväxtverket, myndigheten som arbetar med en rad insatser och program för att möjliggöra den Nationella strategin för regional entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning åren 2007–2013 – … [Read more...]

De lokala arbetsmarknadsregionerna växer

Tillväxtverket: De lokala arbetsmarknadsregionerna växer och blir därmed färre. Antalet lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige har sjunkit mer än 50% år 1970 - 2008. Från början fanns det 187 stycken … [Read more...]

Apropå resor – Turismen ökar i Sverige

Tillväxtverkets analys visar att den inkommande turismen till Sverige ökade med nära 70 procent sedan år 2000 och om hänsyn tas till inflationen uppgår ökningen till cirka 45%. Det är främst utländska … [Read more...]