Regionaliserade räkenskaper 2013

SCB har presenterat de preliminära regionala räkenskaperna för 2013. Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta.

Stig Björne

Stockholms län hade högst BNP per invånare med hela 560 000 kronor i löpande pris, näst högst har Norrbotten, med 411 000 kronor och det är dessa två län som drar upp hela landets BRP och faktiskt så hamnar övriga län hamnade under riksgenomsnittet på 390 000 kronor. Södermanlands län låg sist med 297 000 kronor.

Stockholms län hamnade även högst upp i tabellen för BRP per sysselsatt med 997 000 kronor. Förutom Stockholms län hade Norrbottens län och Uppsala län högre BRP per sysselsatt än riksgenomsnittet som år 2013 uppgick till 808 000 kronor. Gotlands län hade lägst BRP per sysselsatt med 598 000 kronor.

Sysselsättningen ökade mest i Stockholms län och ökningen uppgick till 1,8 procent. Näst starkast utveckling hade Värmland, 1,5 procent, Gotland med 1,4 procent. Störst minskning av sysselsättningen hade Jämtland och Dalarna med en minskning på strax under en procent. Det förklaras bland annat av att befolkningsutvecklingen är negativ i länen och det påverkar sysselsättningen.

Län

BRP per invånare

BRP per sysselsatt

Stockholm

562

997

Uppsala

369

810

Södermanland

297

737

Östergötland

337

734

Jönköping

340

674

Kronoberg

360

738

Kalmar

311

701

Gotland

308

598

Blekinge

302

670

Skåne

333

728

Halland

320

706

Västra Götaland

382

775

Värmland

309

726

Örebro

338

738

Västmanland

332

738

Dalarna

331

747

Gävleborg

313

709

Västernorrland

352

757

Jämtland

330

724

Västerbotten

336

703

Norrbotten

411

851

RIKET

393

808

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.