SAMMANFATTNINGAR & ANALYS

Restaurangbranschen perioden januari – oktober 2014

Bättre för restaurangbranschen 10 januari, 2014 av Stig Björne Året 2013 var ett bra år för restaurangbranschen. Siffrorna påförsäljningsvolymen för november … Läs mer

KPI, inflation och deflation hösten 2014

Lägre KPI 14 sep, 2014 av Stig Björne Konsumentprisindex (KPI) minskade under augusti månad med 0,1% i relation till juli. Inflationstakten var -0,2% i … Läs mer

Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation 22 jun, 2014 av Stig Björne Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april … Läs mer

Detaljhandeln och bilbranschen perioden januari – oktober 2014

Bilförsäljningen ökade i USA 9 jan, 2013 av Stig Björne Ökad bilförsäljning kan vara ett tecken på att ekonomin går bättre. I USA konstaterades under 2013 en … Läs mer

Entreprenörsskapet och småföretagandet växer i Sverige

Fler entreprenörer 24 jun, 2014 av Stig Björne Entreprenörskapsforum presenterade i juni Global Entrepreneurship Monitor som visade att antalet svenskar som … Läs mer

Befolkningsutvecklingen – Tendenser 16 augusti – 27 november

Fortsatt stor befolkningsökning 16 augusti, 2014 av Stig Björne Statistiken för befolkningsutvecklingen i Sverige under de första 6 månaderna av 2014 visade … Läs mer

Exporten senaste halvåret och Nordeas prognos

Dålig export 2013 men ökad handel Q1 2014 30 maj, 2014 av Stig Björne 2013 var ett dåligt år för den svenska exporten. Då minskade varuexporten i volym med … Läs mer

Stig Björne om BNP perioden 18 juni – 15 november 2014

BNP ökar bara sådär… 18 jun, 2014 av Stig Björne Ibland så måste statistikansvariga myndigheter uppdatera statistiken. I juni kom förändringar i hur … Läs mer

Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för … Läs mer

TILLVÄXT

Oskarshamn.com: Stig Björne utsedd till VD för SKB Näringslivsutveckling

Stig Björne har utsetts till VD för ett nytt bolag som är resultatet av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan SKB, deras ägare samt … Läs mer

Byggindustrin: Stig Björne blir VD för SKB Näringslivsutveckling AB

Det har tecknats ett avtal om mervärden mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns kommun samt Östhammars kommune. Konskvensen blev att … Läs mer