Restaurangbranschen perioden januari – oktober 2014

Bättre för restaurangbranschen
10 januari, 2014 av Stig Björne
Året 2013 var ett bra år för restaurangbranschen. Siffrorna påförsäljningsvolymen för november 2013 visade att branschen som helhet ökade med 4,2%. I december 2013 ökade försäljningsvolym med 3,6% jämfört med december 2012. Utvecklingen i löpande priser visade på en ökning i december på 5,0%. Särskilt bra gick det för kaféer (+8,3 %) och lunch- och kvällsrestauranger (+6,5 %). Utvecklingen av försäljningen i löpande priser visade en uppgång i november 2013 med 5,3% i jämförelse med samma månad 2012.

Restaurangindex: Bättre för restaurangbranschen
6 juni, 2014 av Stig Björne
Restaurangmarknaden i Sverige var värd nästan 105 miljarder kr 2013 inklusive moms. Största delbranschen var lunch- och kvällsrestauranger med en andel på 43,5% av den totala försäljningen. Restaurangbranschen hade under en längre period visat på god tillväxt i volym och försäljning i löpande priser.

Restaurangbranschen ökar antalet sysselsatta
12 juni, 2014 av Stig Björne
SCB genomförde en genomgång av utvecklingen av sysselsättningen i restaurangbranschen som visade att antalet sysselsatta i branschen hade ökat kraftigt under de senaste tio åren. En låg ränta och jobbskatteavdrag har gjort att svenskarna fick ett större konsumtionsutrymme. Branschen hade genomgått ett antal förändringar under perioden med personalliggare, kassaregister (från Skatteverket), lägre arbetsgivaravgifter för unga och en momssänkning.

Fortsatt bra för restaurangbranschen
13 juli, 2014 av Stig Björne
Det gick bra för hela restaurangbranschen. Försäljningsvolym ökade med drygt 5% i maj jämfört med maj 2013. Bästa delbransch var återigen kaféer, som ökade med 8,4%. Samtliga av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under maj.

Bra sommar för restaurangbranschen
11 aug, 2014 av Stig Björne
Försäljningsvolymen i juni ökade med nästan 3% för den svenska restaurangbranschen i jämförelse med juni 2013. Det gick allra bäst för de  ”trafiknära restaurangerna”, som ökade med mer än 11%. Lunch- och kvällsrestauranger (största delbranschen) hade ökat försäljningsvolymen med 5,4% och försäljningen i löpande priser ökade med 4% i juni.

Uppgång för restaurangförsäljningen i juli
Det var en mycket positiv utveckling för restaurangbranschen i juli då försäljningsvolymen ökade med 2,7% i jämförelse med juli 2013. Enligt bla Visita låtg utvecklingen fortfarande på en hög nivå ur ett längre perspektiv. Branschen meddelade att den kunde drabbas av en ”dubbelstöt” då det fanns förslag om att både slopa sänkningen av restaurangmomsen och skippa sänkningen av de sociala avgifterna för unga under 25 år. Hur det i så fall går för branschen visar sig 2015.

Lättnad hos restaurangbranschen
5 oktober, 2014 av Stig Björne
Den nya Regeringen meddelade att halveringen av krogmomsen kvarstår. Sänkningen av de sociala avgifterna för unga försvinner. Det bara en ”Enkelstöt” (se ovan inlägg från den 6 september). Det gick fortsatt bra för i stort sett hela restaurangbranschen. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för hela restaurangbranschen ökade med 5,5% i augusti, jämfört med augusti 2013.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.