Bra sommar för restaurangbranschen

Försäljningsvolymen i juni ökade med nästan tre procent för den svenska restaurangbranschen i jämförelse med juni 2013. Den största ökningen stod de ”trafiknära restaurangerna” för som ökade med mer än 11 procent. Den största delbranschen, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills under 2014 ökat försäljningsvolymen med 5,4 procent och försäljningen i löpande priser ökade med fyra procent i juni.

Stig Björne 

Branschorganisationen VISITA och DLF kommenterar utvecklingen med att utvecklingen under andra kvartalet 2014 har varit mycket positiv. I volym (kalenderkorrigerat) ökade omsättningen med 4,8 procent. Det är en klart högre ökningstakt än under första kvartalet då den låg på 3,2 procent. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade med nästan 0,3 procent mellan maj och juni och låg i juni i år 1,9 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes. Det finns en stor tro på framtiden i branschen och optimismen bland restaurangföretagen är hög där en klar majoritet av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt.

Försäljningsutveckling juni

 

Omsättning mkr,
inkl moms 

Förändring 2013-2014
i procent

Juni

2013

2014

Värde

Volym*

Total restaurangförsäljning

9 576

9 955

4,0

2,9

Hotellens restaurangförsäljning

1 134

1 180

4,0

3,0

Kaféer/Konditorier

535

580

8,4

7,3

Snabbmatsrestauranger

1 256

1 260

0,3

‑0,7

Lunch- och kvällsrestauranger

4 334

4 491

3,6

2,6

Trafiknära restauranger

802

904

12,7

11,5

Nöjesrestauranger, pubar, barer

1 148

1 126

‑1,9

‑2,9

Personalrestauranger

368

414

12,6

11,4

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari-juni

 

Omsättning mkr,
inkl moms 

Förändring 2013-2014
i procent

Januari-juni

2013

2014

Värde

Volym*

Total restaurangförsäljning

49 437

51 956

5,1

4,1

Hotellens restaurangförsäljning

6 662

6 942

4,2

3,2

Kaféer/Konditorier

2 776

3 042

9,6

8,5

Snabbmatsrestauranger

6 492

6 576

1,3

0,3

Lunch- och kvällsrestauranger

21 457

22 838

6,4

5,4

Trafiknära restauranger

3 740

4 077

9,0

7,9

Nöjesrestauranger, pubar, barer

5 809

5 969

2,8

1,7

Personalrestauranger

2 501

2 513

0,5

‑0,5

Under 2013 var omsättningen för den svenska restaurangbranschen ca 105 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.