Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation 22 jun, 2014 av Stig Björne Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april till minus 0,2% i maj. Inflationstakten … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholm sista kvartalet 2013

Det går bättre för Stockholm. Stockholms Handelskammare har redovisat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i Stockholms län fortsatte att stärkas under sista kvartalet … [Read more...]

Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Kurvorna i ekonomin pekar nedåt, men inte börsen som stigit de senaste 14 dagarna. Statistik över fordonsförsäljningen har presenterats av SCB för november månad. Under november 2012 nyregistrerades … [Read more...]

Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Konjunkturkurvorna i ekonomin pekar nu nedåt, men börsen har stigit de senaste 2 veckorna. Statistik som presenterats av SCB över fordonsförsäljningen för november månad visar att 26 749 personbilar … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholm

Det skiljer rejält mellan utvecklingen i de olika branscherna som ingår i Konjunkturbarometern. Den största sektorn i Stockholm, Uppdragsverksam­het, bromsar in tydligt med dämpad ef­terfrågan, … [Read more...]

Konjunkturen i Europa – Spaniens arbetslöshet är 23,6%

Det går dåligt på arbetsmarknaden i Europa. Arbetslösheten i EMU-området steg i februari till den högsta nivån sedan 1997. Nivån och utvecklingen är dock inte homogen utan differentierar stort mellan … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark men tillväxten försvagas

Stockholms Handelskammare kom nyligen in med en konjunkturrapport. Kammaren konstaterar att konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark men att tillväxt försvagas något. Handelskammarens … [Read more...]