Fortsatt låg inflation

Inflationen fortsätter att vara nästan osannolikt låg nutidshistoriskt. I april var inflationen 0% i jämförelse med mars då den oväntat låga inflationssiffran var minus 0,6%.

Utvecklingen den senaste månaden var i snitt 0,4 procent. Priserna på utrikes flygresor steg med hela 39%. Ökningen av priset på flygresor bidrog brutto med halva prisökningen i april. Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,3% april 2014. Inflationstakten för EU-länderna låg på 0,6%.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.