KPI, inflation och deflation hösten 2014

Lägre KPI
14 sep, 2014 av Stig Björne
Konsumentprisindex (KPI) minskade under augusti månad med 0,1% i relation till juli. Inflationstakten var -0,2% i augusti, vilket är en nedgång sedan juli (0%). Samma period 2013 steg konsumentprisindex med 0,1%. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta var 0,5% i augusti.

Fortsatt ”deflation”
15 oktober, 2014 av Stig Björne
Takten på inflationen i Sveriges ekonomi sjunker. I september var KPI -0,4%, vilket är en minskning från augusti (-0,2%). Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. KPIF var 0,3% i september. Nedgången per årsbasis orsakades av minskade räntekostnader och sänkta elpriser. Motverkande faktorer var bla höjda hyror.

Ovanlig kritik från en myndigheten ”Finanspolitiska rådet”
17 oktober, 2014 av Stig Björne
Uppgiften för myndigheten Finanspolitiska rådet är att göra oberoende granskningar av regeringens finanspolitik. I oktober gick myndigheten ovanligt hårt mot den nya regeringens bild av den ekonomiska situationen. Finanspolitiska rådet kommenterade Magdalena Anderssons uttalanden om den svenska ekonomin.

SCB: Inflationen ökar
15 nov, 2014 av Stig Björne
SCB meddelade att inflationstakten ökade i oktober. Inflationstakten i Sveriges ekonomi var -0,1% i oktober (deflation), men det var ändå en ökning då takten var -0,4% i september. I ett kortare perspektiv steg KPI med 0,1% september – oktober.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.