Trafikanalys: Kraftigt ökad nybilsförsäljning

Mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3% i jämförelse med mars 2013. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod … [Read more...]

Ökad nybilsförsäljning

Ett möjligt tecken på en förbättrad konjunktur är en ökning av antalet nyregistrerade bilar. Under augusti i år nyregistrerades knappt 24 000 bilar vilket är 3,6 procent fler i jämförelse med för ett … [Read more...]

Ökad nybilsförsäljning

En indikator på konjunkturens utveckling – dock inte ett absolut mått – är försäljningen av nya bilar. De senaste siffrorna visar att för juli månad 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar vilket är … [Read more...]