Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Oförändrat på arbetsmarknaden

I slutet av oktober var drygt 400 000 personer (16-64 år) öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder. Det är 2 500 färre än för ett år sedan vilket gör det till en marginell skillnad. … [Read more...]

Ungdomsarbetslösheten: 7,5 procent utan sysselsättning

Den svenska ungdomsarbetslösheten var 2011 knappt 23 procent (22,8) i åldern 15-24 år. Det är högre än EU-genomsnittet.  2011 var ungdomsarbetslösheten 22,8 procent, vilket kan jämföras med … [Read more...]