Oförändrat på arbetsmarknaden

I slutet av oktober var drygt 400 000 personer (16-64 år) öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder. Det är 2 500 färre än för ett år sedan vilket gör det till en marginell skillnad. Arbetslösheten uppgår i relativa tal till 8,5 procent (ned från 8,6 procent samma månad 2012).

Stig Björne

Ungdomsarbetslösheten var (18-24 år) var 17,4 procent av den registerbaserade arbetskraften vilket är en minskning med 1,2 procentenheter sedan ett år tillbaka. Antalet varsel under oktober var 5 700 och det är en kraftig minskning i jämförelse med oktober 2102 då drygt 10 000 personer varslades om uppsägning. Utvecklingen visar att antalet varslade om uppsägning fortsätter att minska på årsbasis.

Under de senaste månaderna har varken inflödet av nya lediga platser eller utflödet av inskrivna som går till arbete förändrats nämnvärt. Totalt anmäldes 49 000 lediga platser i oktober. Drygt 50 000 personer fick arbete.

Arbetsförmedlingen pekar på att arbetslöshetens sammansättning förändras. Det är fler arbetslösa som behöver mycket personligt stöd av arbetsförmedlare, medan den grupp som har bättre chanser att hitta ett arbete minskar. Således tycks det vara risk för fler långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknaden i oktober (oktober förra året inom parentes)

  • 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,6).* Sammanlagt 401 930 personer (399 526). 4,5 (4,6) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.
  • 48 350 personer fick arbete (48 437)
  • 49 344 nya lediga platser anmäldes (51 648)
  • 5 718 personer varslades om uppsägning (10 260)
  • 30 418 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (34 184)
  • 211 439 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (215 832)
  • 190 491 personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 694)

Arbetsförmedlingens ”disclaimer”: Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.