Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation 22 jun, 2014 av Stig Björne Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april till minus 0,2% i maj. Inflationstakten … [Read more...]

Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Vägen in på arbetsmarknaden

Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden är en livligt debatterad fråga detta valår. Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant genomgång av hur det har sett ut för 19-åringar i Sverige från … [Read more...]

Oförändrat på arbetsmarknaden

I slutet av oktober var drygt 400 000 personer (16-64 år) öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder. Det är 2 500 färre än för ett år sedan vilket gör det till en marginell skillnad. … [Read more...]

Att ha sommarjobb underlättar vägen in på arbetsmarknaden

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har presenterat en utredning kring sommarjobb och dess påverkan på inträdet på arbetsmarknaden senare i livet. Ungdomar hittar ofta sina första … [Read more...]

Stabilare läge på arbetsmarknaden

Under maj höll sig arbetslösheten på en stabil, men dock hög nivå. På ett års sikt är ökningen knappt 15 000 personer. Trenden för varslen pekar nedåt sedan toppen i slutet av 2012. I slutet av … [Read more...]

Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad var 16,000 fler svenskar arbetslösa jämfört med april 2012. I landet finns idag cirka 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt Arbetsförmedlingen (AF). Av … [Read more...]

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnaiseutbildning

Det har gjorts ett antal undersökningar om inträdet på arbetsmarknaden vad gäller examinerade från gymnasieskolan. Den första undersökningen under namnet ”Inträdet på arbetsmarknaden” gjordes 1996. … [Read more...]

Stig Björne om den ekonomiska utvecklingen

Stig Björne, vart tror du den svenska ekonomin är på väg? Stig Björne: Det kan helt klart urskiljas att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till hösten 2012 har det funnits … [Read more...]

Stig Björne intervju – hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin och arbetsmarknaden?  Stig Björne: Den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till och med i höst har det funnits en viss … [Read more...]