Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad var 16,000 fler svenskar arbetslösa jämfört med april 2012. I landet finns idag cirka 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt Arbetsförmedlingen (AF).

Av de inskrivna arbetslösa var drygt 201,000 personer öppet arbetslösa och drygt 199,000 personer hade diverse aktivitetsstöd. Antalet personer med långa tider utan arbete ökar. Säsongsrensat har andelen arbetslösa varit oförändrad. Antalet varslade om uppsägning har stigit med 1 800 på ett år, och uppgick nu till 5 500 personer.

Läs mer på Stig Björn Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.