KPI, inflation och deflation hösten 2014

Lägre KPI 14 sep, 2014 av Stig Björne Konsumentprisindex (KPI) minskade under augusti månad med 0,1% i relation till juli. Inflationstakten var -0,2% i augusti, vilket är en nedgång sedan juli … [Read more...]

Ingen inflation i sikte

Inflationen mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under det senaste året (löpande månader) var 0,1 procent i november. Marginellt högre än i oktober då den var minus 0,1 procent. Stig … [Read more...]

Minskad inflation

Den svenska ekonomin har i princip deflation i det korta perspektivet. Under oktober var inflationstakten (KPI) minus 0,1 procent vilket också är en sjunkande inflation från september då den var 0,1 … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen under de senaste tolv månaderna i den svenska ekonomin var minus 0,5% i april. Det betyder en nedgång med 0% sedan mars. Från mars till april sjönk KPI (Konsumentprisindex) med  … [Read more...]

Inflationen noll i mars 2013

Inflationen i landet var 0% i mars 2013. Från februari 2013 till mars 2013 steg KPI med 0,4%. Sedan samma månad förra året steg KPI med 0,3%. Inflationstakten enligt KPIF var 0,9% i mars … [Read more...]

Priserna står stilla – Den svenska inflationen är låg

Den svenska inflationen är låg. De senaste siffrorna från SCB visar att inflationen var 0,0 procent i januari. I och för sig en uppgång sedan december då den var -0,1 procent.  Inflationstakten, det … [Read more...]