Ingen inflation i sikte

Inflationen mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under det senaste året (löpande månader) var 0,1 procent i november. Marginellt högre än i oktober då den var minus 0,1 procent.

Stig Björne

Från oktober 2013 till november 2013 däremot sjönk KPI med 0,1 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,2 procent. KPI med fast ränta (KPIF) var 0,7 procent i november.

Det som bidragit nedåt i november är prissänkningar på bland annat paketresor ((!) minus hela 8,5 procent) och transporttjänster (-2,6 procent). Totalt bidrog dessa kategorier med 0,1 procentenhet nedåt var för sig.

Sett på ett år sikt så har uppgången sedan november förra året främst kommit från ökade hyror (2,1 procent) och livsmedel (1,7 procent) som vardera bidrog med 0,2 procentenheter uppåt. På nedsidan är det lägre räntekostnader (-4,7 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Lägre priser inom gruppen Rekreation och kultur (-1,5 procent) bidrog också nedåt med 0,2 procentenheter, främst till följd av prissänkningar på hemelektronik (-10,4) och paketresor (-5,9).

KPI för november 2013 var 314,20 (1980=100)

  Vägningstal Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan Förändring i procent sedan
  2013 oktober 2013 november 2012 oktober 2013 november 2012  
Livsmedel och alkoholfria drycker 134,0 0,0 0,2 0,1 1,6  
Alkoholhaltiga drycker och tobak 38,0 0,0 0,0 0,0 1,3  
Kläder och skor 53,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,4  
Boende 262,0 0,0 0,1 0,2 0,5  
Inventarier och hushållsvaror 54,0 0,0 ‑0,1 0,6 ‑1,6  
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,8  
Transport 141,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,5 ‑1,0  
Post och telekommunikationer 36,0 0,0 ‑0,1 0,5 ‑1,3  
Rekreation och kultur 120,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑1,0 ‑1,5  
Utbildning 4,0 0,0 0,0 0,4 1,7  
Restauranger och logi 62,0 0,0 0,1 0,0 1,0  
Diverse varor och tjänster 61,0 0,0 0,1 0,5 1,1  
KPI totalt 1 000,0 ‑0,1 0,1 ‑0,1 0,1  

Med effekten av förändringar av räntan enligt måttet KPIF var inflationen 0,7 procent i november, vilket är en uppgång från oktober då den var 0,6 procent.

Frågan är vad Riksbanken drar för slutsatser kring detta. Det är ju räntemöte inom kort och frågan är om man sänker eller om den ökande sysselsättningen (och det man brukar hänvisa till, risk för bobubbla) gör att man ligger kvar på nuvarande nivå.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.