Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Fortsatt stark utveckling av sysselsättningen 2014

Sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka. De senaste siffrorna gäller för juli och ökningen uppgår  – jämfört med juli 2013 – till hela 77 000 personer. Sysselsättningen … [Read more...]

Sysselsättningen ökar

AKU (som SCB genomför kvartalsvis) visar att trenden med fortsatt ökning av antalet sysselsatta håller i sig. På ett års sikt (tredje kvartalet 2013 i jämförelse med tredje kvartalet 2012) har … [Read more...]

Sysselsättningen ökar i Sverige

AKU (arbetskraftsundersökningen) från SCB har presenterats för det andra kvartalet. Den visar att sysselsättningen ökar med nästan 40 000 personer för det andra kvartalet 2013 i jämförelse med samma … [Read more...]