Sysselsättningen ökar

AKU (som SCB genomför kvartalsvis) visar att trenden med fortsatt ökning av antalet sysselsatta håller i sig. På ett års sikt (tredje kvartalet 2013 i jämförelse med tredje kvartalet 2012) har sysselsättningen ökat med inte mindre än 51 000 personer bland personer 15-74 år.

Stig Björne

Totalt är nu 4 786 000 sysselsatta i Sverige. Under tredje kvartalet 2013 arbetade totalt 3 716 000 av de sysselsatta heltid, en ökning med 42 000 personer.

Sysselsättningen bland utrikes födda ökade med 31 000 till 760 000 personer. Bland utrikes födda har antalet sysselsatta visat på en statistiskt säkerställd ökning alltsedan årsskiftet 2010/2011.

Den största ökningen av sysselsättningen återfinns i Stockholm där antalet sysselsatta ökade med 25 000 (alltså hälften av rikets ökning) till 1 139 000 sysselsatta. Antalet sysselsatta minskade däremot i Dalarnas län med 6 000 personer till 133 000 sysselsatta.

Antalet personer som arbetar inom tillverkningsindustrin fortsätter att minska (har gjort så sex kvartal i rad). Branschdefinitionen är ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” minskade för sjätte kvartalet i rad. Minskningen för det tredje kvartalet var 15 000 personer till 583 000 personer. De näringsgrenar som stod för de stora ökningarna var Hotell och Restaurang, Personliga och kulturella tjänster och Offentlig förvaltning. Totalt ökade dessa branscher sysselsättningen med 46 000 personer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.