Bättre för konjunkturutvecklingen

ALMI:s undersökning om lokala bankkontor och företag visar på en ljusning i konjunkturen och bankerna och företagen är positiva till konjunkturutvecklingen.

Slutsatserna av undersökningen är att mer 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Ungefär lika stor andel av företagen tror på en starkare konjunktur.

En tredjedel av bankkontoren säger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal. Hälften av de svarande tror att utlåningen ökar under det kommande året.  Även bland företagen anser en majoritet att möjligheten att få lån är oförändrad. Det har alltså inte blivit svårare om man ska tro undersökningen.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.