Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation 22 jun, 2014 av Stig Björne Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april till minus 0,2% i maj. Inflationstakten … [Read more...]

Stig Björne om innovationsverksamheten

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en klassning av hur innovativ de svenska företagen är (hur träffsäker undersökningen är kan möjligen vara svår att veta men ändock). Enligt undersökningen hade … [Read more...]

Inkomsterna ökar snabbare i Sverige

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och rapporten "Statistics on Income and Living Conditions" från Eurostat visar att inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU-länderna. Den … [Read more...]

Demografin inom EU – bra barnomsorg ger fler födslar

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på sedan tidigare kända demografiska problem i EU, vilka kan härledas från den ekonomiska krisen. EU konfronteras nu med demografiska utmaningar som … [Read more...]

Fler äldre jobbar mer enligt SCB

Statistiska Centralbyrån skriver i en analys om arbetsdeltagande bland äldre att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder.  År 2001 var det endast fem procent i denna … [Read more...]

SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyrån har kommit med en rapport om arbetstiden – hur mycket jobbar vi i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder? När man diskuterar arbetstider så använder man ofta … [Read more...]

Anställda vid universitet och högskolor

Statistiska Centralbyrån har kommit med ett så kallat statistisk meddelande: UF 23 SM 1201. I denna – rapport får man nog säga – beskrivs och analyseras antalet anställda vid Sveriges universitet och … [Read more...]

AKU juli 2012 – av Stig Björne

Statistiska Centralbyrån släppte häromdagen den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU). Den avser juli år 2012. Undersökningen visar att 4 859 000 personer var sysselsatta i åldern 15-74 år. Detta … [Read more...]

Sverige fortsätter växa

Statistiska Centralbyrån har presenterat befolkningsstatistik för första halvåret år 2012. Statistiken visar på en fortsatt stabil ökning av befolkningen. Sverige har nu en befolkning som överskrider … [Read more...]

Försörjningsbördan år 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport – Sysselsättningsbördan 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället för att detta ska … [Read more...]