Demografin inom EU – bra barnomsorg ger fler födslar

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på sedan tidigare kända demografiska problem i EU, vilka kan härledas från den ekonomiska krisen. EU konfronteras nu med demografiska utmaningar som förstärkts av den rådande ekonomiska krisen. Effekten är  att barnafödandet minskat än mer.

Intressant är dock att konstatera att länder med god tillgång till barnomsorg har högre antal födslar än länder som saknar bra barnomsorg.

Läs mer

Text: Stig Björne

 

 

 

 

 

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.