Detaljhandeln och bilbranschen perioden januari – oktober 2014

Bilförsäljningen ökade i USA 9 jan, 2013 av Stig Björne Ökad bilförsäljning kan vara ett tecken på att ekonomin går bättre. I USA konstaterades under 2013 en ökad bilförsäljningen. 2012 såldes inte … [Read more...]

Trafikanalys: Ökad bilförsäljning

De svenska hushållen och företagen fortsätter att konsumera i stor stil. Under oktober såldes (nyregistrerades) knappt 30 000 nya personbilar, en ökning med drygt nio procent i jämförelse med oktober … [Read more...]

Kraftigt ökad nybilsförsäljning

I mars 2014 ökade nybilsförsäljningen (nyregistreringen) med inte mindre än 22,3 procent i jämförelse med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt … [Read more...]

Trafikanalys: Kraftigt ökad nybilsförsäljning

Mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3% i jämförelse med mars 2013. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod … [Read more...]

Trafikanalys: Färre nya bilar

Efter ett antal månader med ett ökat antal nya bilar så minskade nyregistreringarna under november. Antalet nyregistrerade personbilar var 26 235 vilket är knappt två procent färre än samma månad 2012 … [Read more...]

Tillväxtanalys: Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar - Tillväxtanalys - har i samverkan med Trafikanalys gemensamt utarbetat förslag till konkretisering av de nya transportpolitiska målen och … [Read more...]