Fler sysselsatta enligt AKU

Under maj månad i år så ökade antalet sysselsatta i Sverige med inte mindre än 51000 personer i jämförelse med maj 2012. Sysselsättningsgraden var 65,3 procent. För männen var … [Read more...]

Arbetsförmedlingens rapport – Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]

Krogmomsens effekt på krogpriser och sysselsättning

En fråga som har debatterats mycket är huruvida sänkningen av krogmomsen skulle få någon effekt på priserna på restauranger och sysselsättningen i branschen. En del hävdar att effekten helt skulle … [Read more...]

SCB:s årsrapport för sysselsättningen – AKU 2011

SCB:s årsrapport för sysselsättningen visar genomsnittet för helåret 2011. 4 642 000 personer var i genomsnitt yrkesarbetande under år 2011 vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. … [Read more...]