Fler sysselsatta enligt AKU

Under maj månad i år så ökade antalet sysselsatta i Sverige med inte mindre än 51000 personer i jämförelse med maj 2012.

Sysselsättningsgraden var 65,3 procent. För männen var andelen sysselsatta 67,8 procent och för kvinnorna 62,7 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 417 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent (ej säsongsrensade data).

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.