Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten minskade något

Under december så minskade arbetslösheten marginellt. Under slutet av månaden var andelen arbetslösa 8,7 procent (av den registerbaserade arbetslösheten). Drygt 410 000 personer var inskrivna hos … [Read more...]

RAMS 2012

Till slut så har då den statistik som redovisar sysselsättningen på regional (framför allt kommunal) nivå färdigställts. Den mer frekvent förekommande AKU, Arbetsförmedlingens statistik etc går … [Read more...]

Oförändrat på arbetsmarknaden

I slutet av oktober var drygt 400 000 personer (16-64 år) öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder. Det är 2 500 färre än för ett år sedan vilket gör det till en marginell skillnad. … [Read more...]

Stig Björne om den ekonomiska utvecklingen

Stig Björne, vart tror du den svenska ekonomin är på väg? Stig Björne: Det kan helt klart urskiljas att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till hösten 2012 har det funnits … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas

Svensk arbetsmarknad är på väg in i en nedgång. Varslen har de senaste månaderna ökat i jämförelse med föregående år. Häromdagen kom de senaste siffrorna vad gäller varsel och läget på arbetsmarknaden … [Read more...]

Arbetsförmedlingen om varsel på arbetsmarknaden – hur är situationen?

Varslen de senaste veckorna har ökat. Media skriver dagligen om nya företag som planerar för neddragningar och varslar om uppsägningar. Ericsson meddelade att företaget ska varsla 1500 personer varav … [Read more...]

Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Antalet arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat i begränsad omfattning. Antalet uppgick i slutet av september till 393 000 personer. Detta motsvarar 8,4 procent av den … [Read more...]

Arbetsmarknaden

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten stabiliseras på förhållandevis höga nivåer. Fördelningen av de inskrivna arbetslösa var ca 224 000 personer som är … [Read more...]

Sveriges Nya Geografi

Prognoser från arbetsförmedlingen (Ura 2010:5) pekar på att ca 1,6 miljoner personer kommer att lämna arbetsmarknaden av åldersskäl mellan 2010 – 2025, vilket är drygt 250 000 fler åldersavgångar … [Read more...]

Arbetsförmedlingens rapport – Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]