Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Antalet arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat i begränsad omfattning. Antalet uppgick i slutet av september till 393 000 personer. Detta motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 24 000 fler än för ett år sedan (ökning på runt 6 procent av antalet inskrivna).

Enligt Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen, har varslen ökat trendmässigt under större delen av året, och uppgick till drygt 7 300. Men fortfarande är det många inskrivna som får någon form av arbete. Under september var det 46 000 personer.

Clas Olsson fortsätter:

”Arbetsmarknaden försvagas nu, men ännu så länge är det inte fråga om någon markant uppgång av arbetslösheten. De många varslen och de något fallande platssiffrorna tyder emellertid på en mer pessimistisk syn hos arbetsgivarna inför framtiden, vilket talar för en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden”, säger Clas Olsson.

Den öppna arbetslösheten – dvs de personer som är arbetslösa som inte är föremål för åtgärder – uppgick till 219 000 personer, drygt hälften av det totala antalet arbetslösa. 174 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,7 respektive 3,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Bland annat har antalet personer med långa tider utan arbete ökat. Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa var däremot oförändrat, 34 000 personer.

Hur ser efterfrågan på arbetskraft ut då?

Under september har arbetsgivarna anmält 47 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 8 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. För år 2012 hittills har 521 000 lediga platser anmälts, och detta är drygt 18 000 färre än under motsvarande period 2011. 46 000 personer fick någon form av arbete, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan.

Fler arbetslösa ungdomar

I de lägre ålderskategorierna har arbetslösheten ökat mest, främst dock av demografiska skäl – det finns fler ungdomar. Antalet totalt inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år uppgick i september till 100 000, vilket är 9 000 fler än ett år tidigare. 49 000 ungdomar var öppet arbetslösa, vilket är 4 000 fler än för ett år sedan. I program med aktivitetsstöd deltog 51 000 ungdomar – en ökning med 5 000 – varav 35 000 omfattades av jobbgarantin för ungdomar och 12 000 av jobb- och utvecklingsgarantin.

Arbetsmarknaden i korthet – september 2012

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2011.

  •  *4,7 (4,6) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,7 (3,6) procent deltog i program med aktivitetsstöd.
  • 46 156 personer fick arbete (50 228)
  •  8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2).* Det omfattar sammanlagt 392 820 personer (369 305)
  •  33 708 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (33 852)
  • 46 910 nya lediga platser anmäldes (55 024)
  • 7 329 personer varslades om uppsägning (4 540)
  • 218 549 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (206 775)
  • 174 271 personer deltog i program med aktivitetsstöd (162 530)

Varslen på länsnivå
arbetsmarknaden

Det ser sammantaget lite mörkare ut på svensk arbetsmarknad under hösten 2012. SSAB varslar 450 personer om uppsägning varav ett hyggligt stort antal är tillsvidareanställda. Och det brukar finnas ett allmänt samband mellan en konjunkturell nedgång och att företagen ”passar på” att göra strukturförändringar av verksamheten. Finns många exempel på detta.

Stig Björne


SvD: Håll dig anställningsbar

SvD: Expert: ”Din förälskelse till jobbet inte besvarad”

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.