Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta både vad gäller originaldata och säsongsrensade data. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen … [Read more...]

AKU december

Sysselsättningens positiva utveckling under okt-nov 2013 följdes inte riktigt upp i dec 2013. SCB säger att i december 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år … [Read more...]

Sysselsättningen ökar

AKU (som SCB genomför kvartalsvis) visar att trenden med fortsatt ökning av antalet sysselsatta håller i sig. På ett års sikt (tredje kvartalet 2013 i jämförelse med tredje kvartalet 2012) har … [Read more...]

Fler sysselsatta enligt AKU

Under maj månad i år så ökade antalet sysselsatta i Sverige med inte mindre än 51000 personer i jämförelse med maj 2012. Sysselsättningsgraden var 65,3 procent. För männen var … [Read more...]

AKU juli 2012 – av Stig Björne

Statistiska Centralbyrån släppte häromdagen den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU). Den avser juli år 2012. Undersökningen visar att 4 859 000 personer var sysselsatta i åldern 15-74 år. Detta … [Read more...]

SCB:s årsrapport för sysselsättningen – AKU 2011

SCB:s årsrapport för sysselsättningen visar genomsnittet för helåret 2011. 4 642 000 personer var i genomsnitt yrkesarbetande under år 2011 vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. … [Read more...]

AKU – Minskningen av arbetslösheten bromsar upp

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) för år 2011 redovisar att arbetslösheten inte längre minskar. Sysselsättningen i december förra året var 4,6 miljoner personer i åldern 15-74 år vilket är en … [Read more...]