AKU december

Sysselsättningens positiva utveckling under okt-nov 2013 följdes inte riktigt upp i dec 2013. SCB säger att i december 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 680 000.

Antalet sysselsatta kan vara underskattat för december 2013 på grund av bortfallet (nackdelen med en enkätundersökning).

Antalet arbetslösa (originaldata om inte annat sägs) var 380 000 personer i åldern 15-74 år vilket gör att arbetslösheten enligt AKU som är officiella mätmåttet 7,5 procent.

 Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.