AKU december

Sysselsättningens positiva utveckling under okt-nov 2013 följdes inte riktigt upp i dec 2013. SCB säger att i december 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år … [Read more...]

Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad var 16,000 fler svenskar arbetslösa jämfört med april 2012. I landet finns idag cirka 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt Arbetsförmedlingen (AF). Av … [Read more...]