Att ha sommarjobb underlättar vägen in på arbetsmarknaden

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har presenterat en utredning kring sommarjobb och dess påverkan på inträdet på arbetsmarknaden senare i livet. Ungdomar hittar ofta sina första … [Read more...]

Funkar nystartsjobben?

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har i en ny rapport undersökt om de sk nystartsjobben bidragit till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning. Nystartsjobben infördes 2007 … [Read more...]

Rapport: Studieresultat för studenter med barn

IFAU har kommit med en rapport som heter "Studieresultat för studenter med barn". Rapporten visar att studenter som fått barn under tiden studietiden tar ut sin examen i högre omfattning än studenter … [Read more...]

IFAU om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

IFAU har gjort en översikt på privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken. Institutet menar att kunskapen om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken är begränsat och att intrycket är att det … [Read more...]

IFAU – Effekter av det nya studiemedelssystemet

I september 2011 publicerade Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Studietakten för högskolestudenter före och efter studiemedelsreformen 2001”. Målet med rapporten vara … [Read more...]