Rapport: Studieresultat för studenter med barn

IFAU har kommit med en rapport som heter ”Studieresultat för studenter med barn”. Rapporten visar att studenter som fått barn under tiden studietiden tar ut sin examen i högre omfattning än studenter utan barn.

Stig Björne

Daniel Hallberg som är medförfattare till rapporten, säger att de som blir föräldrar under högskoletiden verkar vara effektivare än övriga studenter trots att de borde ha mindre tid för studier. Det förvånar eftersom de borde ha mindre tid för sina studier. Han fortsätter, det verkar som om de som var föräldrar när de började studera inte fullföljde studierna lika ofta som de som inte var föräldrar. En av författarnas hypoteser var att de som bildade familj skulle studera längre, men kanske väljer studenter med barn program som bättre passar deras livssituation. I rapporten jämförs studenter med och utan barn perioden 1993–2005. Studenter med barn tar examen i genomsnitt något snabbare än studenter utan barn gör.

Studenter som var föräldrar innan de började studera fullföljde inte sin utbildning lika mycket som studenter utan barn. Denna föräldragrupp var i genomsnitt 38 år gamla när de tog ut examen och de tar i större utsträckning ut examina från 3:åriga program som är yrkesinriktade. De studenter som fått barn under studietiden är i genomsnitt 30 år gamla vid examen.

Under de senaste 20 år har både antalet studenter och deras genomsnittliga ålder ökat. Cirka 25 procent av de kvinnliga studenterna och tio procent av de manliga är föräldrar idag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.