Besöksnäringen – Turister gör av med mycket pengar i Sverige

Företaget Resurs har presenterat en rapport som visar att turisterna gjorde av med mer pengar än någonsin på sin semester i Sverige under 2012.  2012 spenderade turisterna nästan 100 miljarder kr … [Read more...]

Turismen i Sverige 2012

Siffror från Tillväxtverkets för 2012 visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade medan besökarna från länder med avlägset har ökat med nära 6% i jämförelse med 2011. Totalt sett så ökade … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS – Inkommande turism

Undersökningen kallas IBIS 2011 och handlar om den inkommande turismen i Sverige. Undersökningen genomförs av Tillväxtverket som löpande samlar information om inkommande besökare i … [Read more...]

Tillväxtanalys – ny rapport om svensk turism och besöksnäring

Det geografiska besöksmönstret pekar på att det är ett mindre antal kommuner i landet som svarar för en oproportionerligt stor andel av besökare och turister. Fem svenska kommuner svarar för en … [Read more...]

Apropå resor – Turismen ökar i Sverige

Tillväxtverkets analys visar att den inkommande turismen till Sverige ökade med nära 70 procent sedan år 2000 och om hänsyn tas till inflationen uppgår ökningen till cirka 45%. Det är främst utländska … [Read more...]