Gränsundersökning IBIS – Inkommande turism

Undersökningen kallas IBIS 2011 och handlar om den inkommande turismen i Sverige. Undersökningen genomförs av Tillväxtverket som löpande samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011.

Stig Björne

Den inkommande turismen har stor betydelse för svensk besöksnäring. Undersökningen sker i form av personliga intervjuer av inkommande besökare vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg.

Från vilka länder kommer besökarna?

Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige. Majoriteten av besöken kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans stod för 61% av samtliga besök. Hälften av besöken från Norge, Danmark och Finland var endagsbesök. Tyskland stod för över 10% av besöken.

Vad är syftet med besöken?

2,7 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 14 miljoner privatresor. 40% av de totalt 14 miljonerna privatbesöken var semesterresa och 18% shopping. De vanligaste aktiviteterna under besöken var vistelse på restauranger, barer, caféer och kiosker. Andelen shopping var högre hos endagsbesökarna.

Hur länge stannar besökarna?

35% av besöken var endagsbesök och 65% var flerdagsbesök. Av flerdagsbesökarna stannade 59% mellan 2-5 dagar och 17% mellan 1-2 veckor.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.