Utrikeshandeln: Handelsnettot 5,0 miljarder kronor i februari

Utrikeshandeln visade på ett överskott på 5,0 miljarder kr i februari 2014, enligt SCB. Det är en minskning med 0,4 miljarder kr i jämförelse med februari 2013. Handelsnettot för december 2013 – … [Read more...]

Handelsnettot 5,0 miljarder kr i februari

Den svenska utrikeshandeln med varor hade ett överskott på 5,0 miljarder kronor under februari i år enligt SCB. Det är en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med för ett år sedan. Värdet på … [Read more...]

Minskat värde på handelsnettot

I  juni 2013 var värdet på varuexporten från Sverige 88 miljarder kr och värdet på importen till Sverige till runt 84 miljarder kr.  Varuexporten har minskat i värde med 15 procent … [Read more...]