Betydelsen av hushållens konsumtion ökar

Enligt en SCB-analys har hus­hållens konsum­tion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP:s utveckling. 

SCB har tagit fram en ny indikator HUKO över hushållens konsumtion. HUKO är ett mått på hushållens konsumtion av varor och tjänster. Den omfattar energi­statistik, omsättning för tjänste­sektorn, konsument­prisindex, lägenheter och småhus, sortiments­undersök­ningen av detalj­handeln och företagens ekonomi.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.