Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation
22 jun, 2014 av Stig Björne
Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april till minus 0,2% i maj. Inflationstakten var därmed -0,2% i maj. Mest påverkan på deflationen i maj var minskade räntekostnader.

Företagsundersökning från Riksbanken
28 jun, 2014 av Stig Björne
Riksbanken kom i maj ut med sin företagsundersökning som visade att konjunkturen har blivit bättre sedan början på 2014. Framstegen var förvisso små, men det syntes ändå i branscherna.

Reporäntan rejält lägre
5 jul, 2014 av Stig Björne
Riksbanken sänkte räntan rejält  i juli med 0,5% och menade att konjunkturen i riket skulle bli bättre beroende på en stark hushållssektor och ökande bostadsinvesteringar. När efterfrågan tar fart ökar normalt även tillväxten i de mer exportberoende delarna av näringslivet. En starkare konjunktur leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och därmed förväntades arbetsmarknadsläget gradvis bli bättre.

Något högre inflation
16 jul, 2014 av Stig Björne
I juni ökade inflationen något från extremt låga nivåer. Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var -0,2%. Under juni 2013 sjönk KPI med 0,2%. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8% i juni. Inflationstakten var alltså 0,2% i juni.

Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg
12 aug, 2014 av Stig Björne
Statistiska Centralbyrån korrigerade takten för inflationen i juli. Siffrorna visade att inflationstakten var 0,0% i juli vilket var en minskning från juni då den var 0,2%. Under juli 2013 året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten KPIF var 0,6% i juli.

Reporäntan ligger kvar
6 sep, 2014 av Stig Björne
Riksbankens direktion tog beslutet att lämna reporäntan oförändrad på 0,25%. Riksbanken pekade på att den inhemska konsumtionen och bostadsinvesteringarna fortsatte att öka i god takt. Arbetsmarknaden hade utvecklats något bättre än väntat under sommaren och arbetslösheten minskade.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.