Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten minskade något

Under december så minskade arbetslösheten marginellt. Under slutet av månaden var andelen arbetslösa 8,7 procent (av den registerbaserade arbetslösheten). Drygt 410 000 personer var inskrivna hos … [Read more...]

Stabilare läge på arbetsmarknaden

Under maj höll sig arbetslösheten på en stabil, men dock hög nivå. På ett års sikt är ökningen knappt 15 000 personer. Trenden för varslen pekar nedåt sedan toppen i slutet av 2012. I slutet av … [Read more...]

Skuldsättningen och ökad arbetslöshet oroar Riksbanken

Riksbanken tror inte att arbetslösheten kan minska till mer än 6,5 procent och att den i år och nästa år blir 7,7 respektive 7,9 procent. Man ändrar inte reporäntan men däremot den så kallade … [Read more...]

Konjunkturinstitutet spekulerar om den ekonomiska nedgången

Varslen och arbetslösheten ökar. Varslen har nästan fördubblats på ett år sedan september 2011, ett tecken på att ekonomin håller på att bromsa. Det kan bli svårt att nå upp till de prognoser som … [Read more...]

Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Antalet arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat i begränsad omfattning. Antalet uppgick i slutet av september till 393 000 personer. Detta motsvarar 8,4 procent av den … [Read more...]