Skuldsättningen och ökad arbetslöshet oroar Riksbanken

Lars E.O. Svensson

Lars E.O. Svensson

Riksbanken tror inte att arbetslösheten kan minska till mer än 6,5 procent och att den i år och nästa år blir 7,7 respektive 7,9 procent. Man ändrar inte reporäntan men däremot den så kallade räntebanan. Det gör att mycket talar för en räntesänkning i december. Riksbanken menar att penningpolitiken behövs för att stimulera eftersom BNP-ökningen i år väntas bli bara 0,9 procent jämfört med 1,5 i den senaste prognosen. Man pekar emellertid på vikten av att en räntesänkning inte leder till större skuldsättning Riksbanken pekar på att en viss återhämtning kan komma nästa år. Inflationen bedöms fortsatt att vara låg.

Vice riksbankschef Lars E O Svensson menar att omfattande analyser med indata från många länder plus Riksbankens egen utredning om riskerna på bostadsmarknaden, visar att penningpolitiken har relativt liten effekt på bostadspriserna och hushållens skuldsättning, men förhållandevis stor effekt på och arbetslöshet och inflation.

Källa Riksbanken www.riksbank.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.